Wat is een Broodfonds...?

Een broodfonds is een vereniging van ondernemers die elkaar financieel steunt ingeval van ziekte.

Arbeidsongeschiktheid is een risico voor de ongeveer een miljoen zelfstandigen en freelancers in ons land. Een broodfonds is een nieuwe arbeids-ongeschiktheidsvoorziening, ontwikkeld door en voor zelfstandig ondernemers. Groepen zelfstandigen spreken af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid met schenkingen te steunen. Broodfondsen bieden een oplossing naast arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's). Broodfondsen zijn betaalbaar, kleinschalig, transparant en solidair.

Een broodfonds is gebaseerd op vertrouwen en goede afspraken. Het moet eenvoudig blijven om met elkaar te overleggen en goed contact te houden, daarom heeft een broodfonds maximaal 50 leden.

Algemene informatie kunt u vinden op www.broodfonds.nl

Hoe werkt een Broodfonds...?

Een broodfonds werkt d.m.v. schenkingen aan de betroffene door alle andere leden. Schenkingen tot een bedrag van € 2208,- p.p. /jaar (stand 2020) zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Een broodfonds is geen verzekering, maar een groep ondernemers die onderling afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Een broodfonds heeft een ander doel en andere uitgangpunten dan een verzekeraar. De meest opvallende verschillen met een verzekering zijn kleinschaligheid, betaalbaarheid en transparantie.
Je maandelijkse inleg voor het broodfonds komt op je eigen bankrekening en het (spaar)saldo blijft - na aftrek van kosten en schenkingen - van jou. Bij vertrek uit het broodfonds kun je het tegoed meenemen. Het broodfonds is opgezet voor en door ondernemers, ieder lid heeft een stem en bepaalt samen met de andere deelnemers wie er bij het broodfonds wordt toegelaten.